Home Despre noi Produse Asistenta Galerie Cariera Contact Magazin On-Line Confidentialitate POLITICA CONFIDENTIALITATE ELECTRIC POWER SRL  In vigoare incepand cu 20.05.2018 Electric Powesrl cu sediul social in Iasi, Str. Silvestru Strapungere 13, Bl E, Sc. B, Et 2, Ap 10 nr. 2, 700003 - Iasi si Punct de lucru Soseaua  Pacurari 130 bis, 700547 - Iasi, inscrisa in Registrul Comertului sub numarul J22/752/16.03.2005, CUI RO17366414., în calitate de operator  de date vă informăm despre modul în care prelucrăși protejăm datele cu caracter personal. 1. Obiect Notă de Informare Această Notă de informare se apliprelucrării datelor cu caracter personal ale: -- Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți („Parteneri comerciali); - Vizitatorilor și utilizatorilor site-urilor noastre care pot fi accesate la adresele electricpower.com.ro s voltmag.ro („Utilizatori); Dacă nu încadrați în categoriile enumerate mai sus, vă rugăm să contactați   office@electricpower.com.ro și vă vom furniza o Notă de informare corespuntoare situaţiei dumneavoastră. Informații colectate despre dumneavoast Colectăși prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interaionați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-urile noastre weenumerate în Seiunea 1 de mai sus („Website-uri”) sau prin  corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate). Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza un Website al nostru, când vă abonați la serviciile noastre, prin completarea unui formular de înscriere saîn alt mod, atunci când vă înscrieți în concursuri, promoții sastudii organizate de ELECTRIC POWER SRL și/sau partenerii i contractuali și când  raportați o problelegată de Website-urile noastre. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nterii și sexul, precum și alte informații, după caz. Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplinformații despre originea rasiasa etnică, opiniile politice, confesiunea religioasau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care (i) aceste date cu caracter personal sensibile sunt relevante pentru un anumiscoîn care prelucrăm datele cu caracter personal, cum  ar fi participarea dumneavoastră îemisiuni ale ELECTRIC POWER SRL, a cum se detaliază în Seiunea 3.c de mai jos; (ii) suntem obligați să faceaceslucru prilege; și/sau (iii) în cazul în care ne-ați furnizat consiământul dumneavoastră expliciîn mod separat. În cazul î care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) priinteraiunea dumneavoastră cu  Website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail saîn orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal disistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesa pentru un scolegitial ELECTRIC POWER SRL, cu exceia cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe Website-urile noastre numai dacă legea impune astfel sau da nu dorim să le păstrăm. De fiecare dată când vizitați Website-urile noastre, colectăm automat următoarele date: - date tehnice, de exemplaceslucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobilaceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru  prin fierele de tip cookie ale teelor păi; - date despre vizita dumneavoastră, de exemplaceslucru poate include Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, priși de la Website-urile noastre (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizasau căutat (inclusi articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor coinuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualiri diastfel de aplicații, numărul mediu de articole vizualizate pe Website-urile noastre, informații privind interaiunea cu  paginile (cum ar fi derularea,  clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentaii departamentului nostru de servicii pentru clienți. În unele cazuri, obținem datele dumneavoastră cu caracter personal (cum art fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon,  descriere personași fotografie, vârsta, data nterii și sexul) de la terțe păi, precum parteneri de afaceri, subcontractanți de servicii tehnice, de plași de livrare, agenții de publicitate, furnizori de servicii de anali, furnizori de servicii de cercetare de piata, ageii de informații privind creditele. Când vizitați și vă înregistrați pe una din platformele noastre online, este posibil să obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la un furnizor de comunicare socială terță parte, dacă optați în mod voluntasă vă înregistrați prin intermediul respectivei platforme de comunicare socială terță parte. În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil, daîn orice caz nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv  privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia. 3. Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării Aspecte generale Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-aîncheiat cu  dumneavoastră; dacă trebuie să respectăm o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse); atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe păi) și pentru  interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu exceia cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; daeste necesasă protejăm interesele dumneavoastră vitale (sainteresele vitale ale altor persoane); și/saîn cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri  oficiale. Prelucrăinformațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne  asigura de prezentarea coinutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți Website-urile noastre, inclusiv funcționalitatea acestuia; pentru administrarea Website-urilor noastre; pentru operațiunile interne, inclusiîn scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare; pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încâsă oferim un coinut, inclusiv un coinut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru  dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-urile noastre în siguranță. În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom  solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail office@electricpower.com.ro. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia. În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracte personal de către dumneavoastră este obligatorie. Aceslucru înseamnă că, daastfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom  putea să gestionăm relațiile contractuale sasă respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu  caracter personal este oională și nu aveți obligația de a le furniza. De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reșediă, îscopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii. Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații: a. Parteneri comerciali: În scopul furnirii de servicii, livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracte personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate îscopuri de TVA. Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de Partene comercial, sunteți parte, (ii) obligații legale care ne sunt impuse și (iii) interesul nostru legitim. În unele cazuri, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele și datele de contact ale angajaților saale contractailor Partenerilor comerciali îscopul comunicărilor legate de executarea unui anumit contract cu Partenerii comerciali. Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care Partenerii comerciali sunt parte, (ii) obligațiile legale care ne sunt impuse și (iii) interesul nostru legitim. Fiind Partener comercial, vă putem furniza comunicări despre noile noastre produsși servicii. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, puteți renunța trimițându-ne un e-mail la adresa  office@electricpower.com.ro. b. Utilizatori și cliei:  În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante (inclusiv a abonamentelor), vă pute prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care Utilizatorii (în special abonații) sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impu. Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încâsă vă putem oferi informații despre bunuri sa servicii care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin  e-mail, prin SMS sau prin notificări push priintermediul Aplicațiilor Mobile (după caz) cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastră în vederea vânzării, cu exceia cazului în care ați optaaltfel anterior. Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai daaveacordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu doriți să vă folosim datele îacest fel, bifați caseta corespuntoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră formularul de înregistrare. Dacă ați instalat o Aplicație Mobilă și doriți să nu mai primiți notificări push, puteți schimba setările pe dispozitivul mobil  sau prin Aplicația Mobilă. Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți îscopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastexplicit în acest sens. Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura sau a îelege preferinte legate de produse și pentru a oferi coinut relevant pentru dumneavoastră; pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostru, atunci când  alegeți să faceți aceslucru; pentru a măsura sau a îelege eficacitatea publicității pe care o oferim dumneavoastră și altor persoane și pentru a vă oferi publicitate relevantăși pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai Website-urilor nostru  despre produse sau servicii care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastsau pe actia. c. Utilizatori de Aplicații:  În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a aplicațiilor noastre mobile, este posibil să colectăși să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, informațiile privind cardurile de debisau de crediși datele privind  localizarea geografică, atunci când: - vă înregistrați pentru a utiliza Aplicațiile noastre Mobile (inclusiîncercări gratuite) și ne furnizați îacest sens informații despre dumneavoastră; - furnizați un comentariu, o evaluare saaltă postare utilizând Aplicațiile noastre Mobile; - interaionați cu noi utilind Aplicațiile noastre Mobile; - interaionați cu noi prialte mijloace, cum ar fi prin telefon, fax, SMS, e-mail, comunicare sociasau postări îlegătură cu o Aplicație Mobilă; Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract la care Utilizatorii de Aplicații sunt parte prin înregistrarea îastfel de Aplicații Mobile; (ii) interesele noastre legitime de a verifica datele contului de utilizator pentru serviciile furnizate pe teritoriul în care aveți reședința obișnuită și pentru detectarea și prevenirea fraudelor; (iii) o obligație legală care ne-a fosimpuși/sau (iv) consiământul dumneavoastră pentru mesaje de informare cu privire la programele si serviciile oferite de ELECTRIC POWER SRLsi/sau Companiile noastre  Afiliate, newslettere, campanii promotionale ulterioare si alte informari in scop de marketing trimise de catre sau in numele ELECTRIC POWER  SRL si/sau ale Companiilor noastre Afiliate. 4. Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal Nu vindem datele dumneavoastcu caracter personal unor terțe părți. În cadrul Companiei, doar un numălimitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Juridic, Comercial și IT a acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunote (on a need to know basis). Acti membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confideialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru proteia datelor cu caracter personal. Membrii personalului Companiei au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile Companiei și, daeste necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu. Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, daaceslucru este impus de legile aplicabile sau daeste necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe păi, inclusiv: (i) furnizori de servicii care ofesprijiadministrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale; (ii) parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră (inclusi abonamente la serviciile noastre); (iii) ageii de publicitate și rețelele de publicitate care soliciinformațiile dumneavoastră pentru a selecta și a difuza anunțuri publicitare relevante pentru dumneavoastră. Noi nu divulgăageiilor de publicitate informații despre persoane care pot fi identificate, dale vom  furniza informații agregate despre Utilizatorii noștri (de exemplu, puteinforma că 500 de bărbați/femei cu vârsta sub 30 de ani au dat click  pe reclama lor într-o anumizi). De asemenea, putem utiliza astfel de informații agregate pentru a ajuta ageiile de publicitate să ajungă la tipul de public pe care îl vizea. Putesă folosiinformațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la dumneavoastră pentru a respecta doriele ageiilor de publicitate priafișarea mesajelor lor publicitare publicului vizat; (iv) furnizorii de servicii de analiși de motoare de căutare care ne ajută îîmbunătățirea și optimizarea Website- urilor noastre. Compania poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), daeste necesar. În unele cazuri, putem dezvălui date cu caracter personal Companiilor noastre Afiliate (inclusiv către subsidiare sau companiei-ma de ti holding și subsidiarelor sale) pe baza principiului nevoii de a cunoaște (on a need to know basis). Am implementat garaii adecvate î relația cu afiliații noștri pentru a securiza aceste dezvăluiri de date cu caracter personal.Am putea partaja date cu caracter personal cu  Companiile noastre Afiliate și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzaii, inclusiîn contextul tranzaiilor care implică o schimbare a controlului asupra Companiei, vânzarea substaială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale. Compania dorește să efectueze o evaluare prealabiadecvaîselectarea teelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să meină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor Companiei. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți î furnizarea serviciilor către Companie, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de proteie a datelor ca și furnizorii de servicii. 5. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile îstrăinătate Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăsunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic Europea („SEE). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți priintermediul fișierelor de tip Cookie (de exemplu, prin Google Double Click  for Publishers) vor serviîn general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. În  plus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație diafara UE și SEE. Când datele dumneavoastră cu  caracter personal sunt transferate din propria țaîaltă țară, legile și regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal di țara către care sunt transferate informațiile dumneavoastră pot fi diferite (sau pot oferi o proteie mai redu) față de cele din țara în care lucrați. Inteionăsă nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal îafara SEE dacă nu există proteii adecvate, incluzând: (i) o  decizie privind caracterul adecvaemisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație; (ii) o certificare „scut de confideialitate”; (iii) reguli corporatiste obligatorii corespuntoare; (iv) un cod de conduiaprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflaîafara UE și SEE; (v) un  mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriși executorial operatorului de date saal persoanei  împuternicite de către operatorul de date într-o țară diafara UE și SEE de a aplica garaiile corespuntoaresau (vi) clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană. Puteți contacta Responsabilul privind Confideialitatea al ELECTRIC POWER SRL sau Responsabilul cu Proteia Datelor al CME, ale căror date de contact sunt furnizate îlista Persoanelor de contact de mai jos, pentru a afla mai multe despre transferuri și despre măsurile de proteie adecvate pe care le-am instituiînainte de aceste transferuri. 6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ Puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sasă le corectăm. În anumite circumstae, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu  caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării îscopuri de marketing direct saanumitor decizii luate numai pri prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri). În cazul în care v-am solicitat consiământul pentru prelucrarea datelor cu caracte personal, aveți dreptul să retrageți acest consiământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitiîn a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. De asemenea, aveți dreptul să restriionați prelucrarea datelor dumneavoastră cu  caracter personal îanumite circumstae. Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate îanumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind proteia datelor cu caracter  personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter  personal poate fi limitaîn cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să    dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom  percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu exceia cazului în care aceslucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabiși proporțională cu cererea dumneavoastră.  Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăsă ne contactați pri intermediul persoanelor de contact  meionate mai jos. Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul î care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune  o reclamație la autorităților de supraveghere privind proteia datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați saîn care a avut loc presupusa încălcare a legii privind proteia datelor. 7. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal Inteionăsă păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp câeste necesar, în conformitate cu Politica noastră privind Păstrarea Datelor, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/saimpusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/saatât câeste necesa pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). De exemplu, dasunteți un Partener comercial, vă vom  păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplîn cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal î relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăaceste date cu caracter personal pâla încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de legesub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. În cazul Utilizatorilor de Aplicații, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care Aplicația Mobilă este descărcasau perioada indicată de legislația relevantă, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp  păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăsă ne contactați la adresa  office@electricpower.com.ro. Vă rugăsă aveţi î vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal devenite anonime fără a vă anunța în prealabil. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consiământului dumneavoastră, aceste date cu caracte personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consiământul dumneavoastră, cu exceia cazului în care vă retrageți sa limitați consiământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal  respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane). 8. Securitatea datelor Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiserviciilor de cloud ale teelor părţi cloud -  ”cloud-baseservices). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal șsă împiedice accesul neautorizat. Am intraîn relații contractuale cu terţe părţi care ofeservicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind  securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Toate tranzaiile de plată vor fi criptate (de exemplu, utilind protocolul TLS). Sunteți responsabil pentru păstrarea confideialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale Website-urilor noastre. Transmiterea datelor prin internet nu este complesigură. Di vom face tot  posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe Website-urile noastre; orice transmisie  se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăaccesul neautorizat. 9. Confideialitatea datelor minorilor Compania nu colectează cu bună știință pe Website-urile sale date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu aîmplini vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi au furnizat Companiei datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Compania. În cazul în care Compania descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat  date cu caracter personal, Compania va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu exceia cazului în care părintele sau tutorele își dă consiământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile  specificate. 10. Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială Website-urile noastre utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți Utilizatori ai Website-urilor noastre. Aceslucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe Website-urile noastre și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim Website-urile. Această prelucrare se bazează pe consiământul dumneavoastră exprimat pe Website-urile noastre sau prisetările din browserul dumneavoastră. Pentru informații detaliate despre fișierel de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosiși despre scopurile pentru care le folosim, da sunt implementate.Website-urile noastre pot include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website- urile pe care le vizitați, și pot seta un fier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații priintermediul interaiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confideialitatea a companiei care le furnizează (consultați seiunea privind drepturile dumneavoastră de mai sus). 11. Linkuri către alte website-uri Un Website al nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care Compania nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe păi, veți fi direionat(ă) către website-ul terței păi. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confideialitatea. Nsuntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Compania noastră nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru coinutul, politicile privind confideialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor teelor păi. 12. Contact Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un  drept, puteți contacta Responsabilul privind Confideialitatea al ELECTRIC POWER SRL la adresa office@electricpower.com.ro sau puteți transmite o scrisoare îateia Responsabilului privind Confideialitatea al ELECTRIC POWER SRL la adresa: ELECTRIC POWER SRL, Strada  Silvestru Strapungere 13, Bl. E, Sc. B, Ap. 10,700003 Iasi - România. Vă rugăsă nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de nătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială sainformații legate de cazierul penal atunci când ne contactați. *** Ultima actualizare: 20 mai 2018. Puteactualiza această Notă de informare din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre weenumerate în Seiunea 1 de mai sus. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizasă vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăaceasNotă de informare în mod substaial.Vă rugăsă consultați aceasNotă de informare periodic pentru orice modificări. Electric Power srl © 2019-2024. Toate drepturile rezervate Conditii comerciale Facebook  Confidentialitate Rumble Newsletter
Politica de Confidentialitate Electric Power srl.pdf Politica de Confidentialitate Electric Power srl.pdf